Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Eddy Marius heeft onderstaande pakketten ontwikkeld en zorgt al meer dan 20 jaar voor het onderhoud en de ondersteuning.

Softwarepakketten
Winkind Kinderdagverblijf Winkind Dienst voor Onthaalouders

Winkind is de standaardsoftware voor de volledige administratie van een kinderdagverblijf.

Het programma is ontwikkeld in samenwerking
met een aantal kinderdagverblijven.
Het wordt permanent geëvalueerd en aangepast.

Het pakket is zeer gebruiksvriendelijk en volledig.

Het omvat het volledige onderhoud van de fiches
voor de kinderen en de ouders.

De facturatie kan via overschrijving of via domiciliëring. Facturen kunnen per e-mail verstuurd worden.
Een koppeling met de boekhouding is mogelijk.

Vaccinatie, consultatie en planning zijn standaard voorzien.

Verder zijn alle kwartaal- en jaarverslagen voor Kind en Gezin evenals fiscale attesten eenvoudig af te drukken.

Meer dan 300 kinderdagverblijven
maken er gebruik van.

Winkind is de standaardsoftware voor de volledige administratie (inclusief sociaal statuut)
van een Dienst voor Onthaalouders.

Het programma is ontwikkeld in samenwerking
met een aantal Diensten voor Onthaalouders.
Het wordt permanent geëvalueerd en aangepast.

Het pakket is zeer gebruiksvriendelijk en volledig.

Het omvat het volledige onderhoud van de fiches
voor de kinderen, ouders en onthaalouders.

De facturatie kan via overschrijving of via domiciliëring. Facturen en vergoedingen kunnen per e-mail verstuurd worden naar de ouders en de onthaalouders.
Een koppeling met de boekhouding is mogelijk.

Het sociaal statuut en het afdrukken van de C220B’s voor de onthaalouders zijn standaard voorzien.

Verder zijn alle kwartaal- en jaarverslagen voor Kind en Gezin evenals fiscale attesten eenvoudig af te drukken.

Meer dan 100 Diensten Opvanggezinnen

maken er gebruik van.


Klik hier voor toelichting [documentatie].

Klik hier voor toelichting [documentatie].


 


Voor het pakket Reinaert (de standaard software voor Buitenschoolse Opvang) kan je terecht op de webstek van FDEM bvba.

Onze software kan gekoppeld worden aan het boekhoudpakket Wings. Meer informatie op de webstek van Wings.